Česká biotechnologická platforma vzniká s posláním stát se národní technologickou platformou (NTP) v oblasti biotechnologií a jejich využití, identifikovat a hájit zájmy v této oblasti, prosazovat je na evropské úrovni, propojovat výzkum a průmysl, resp. realizovat aplikační vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Záměrem je také lepší uplatnění a zvyšování kvalifikace studentů, výzkumných pracovníků a dalších expertů v oboru.

Myšlenka založení biotechnologické platformy se objevila na podzim roku 2013 v důsledku potřeby lepšího využití potenciálu jihočeských pracovišť AV ČR a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to jak na úrovni vznikajícího know-how, tak lidských zdrojů (studentů, výzkumných pracovníků). Původní záměr regionálního seskupení stakeholderů v oboru byl následně posunut na národní úroveň.

Více informací

Členové a partneři

Rychlé odkazy

Stanovy - CZ

Přihláška - CZ

 

About us - EN / DE

Statues - EN / DE

Application - EN / DE